XE TẢI ISUZU Q-SERIES

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 1490 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ

+ Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1490 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 675/1900 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4380 x 1730 x 1870 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4340 x 1730 x 1770 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng phụ kiện chính hãng

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3560 x 1740 x 1500/1900 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Trả trước 80-150 triệu

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2490 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3570 x 1740 x 425 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2700 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4340 x 1740 x 1880 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2850 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4340 x 1730 x 1770mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 3000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 480 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ISUZU N-SERIES

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Trả trước 100-150 triệu

Trọng tải: 1950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Trả trước 100-150 triệu

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 1950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:4470 x 1860 x 675/1880 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2300 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3150 x 1895 x 1860 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3150 x 1850 x 1020/1875 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 3500 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5125 x 2155 x 1860/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 3500 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5180 x 2120 x 710/1900 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 4000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5200 x 2120 x 1385/1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

+ Tặng định vị, Phù hiệu

Trọng tải: 4200 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 4990 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5780 x 2090 x 2050/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 5500 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 5650 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:  6100 x 2100 x 2050/— mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6050 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:  6100 x 2090 x 550/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ISUZU F-SERIES

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 5750 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6620 x 2330 x 2060 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6250 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6750 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 7600 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8011 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8300 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 14500 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 15000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 – 2150kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1900 – 2490kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 2250 – 5450kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 5750 – 6000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6900 – 7700kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

+ Tặng định vị, Phù hiệu

+ Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 13100 – 14150kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

dự án hud mê linh